برنامه نویسی و علوم رایانه

شمار قربانیان سونامی اندونزی به 281 نفر رسید

به گزارش خبرنگاران به نقل از بی بی سی، دولت اندونزی به ساکنین سواحل مجاور آتشفشان آناک کراکاتوا درباره احتمال وقوع سونامی مجدد هشدار داد.

21 مهر 1398

30 حقیقت جالب درباره کشور اندونزی

حقایقی از اندونزیجمهوری اندونزی کشوری در جنوب شرقی آسیا بوده و بین اقیانوس هند و اقیانوس آرام قرار گرفته است. این منطقه بزرگترین کشور جزیره ای در دنیا بوده که دارای بیش از 17 هزار جزیره است. مساحت کل آن بیش از 900 هزار کیلومتر مربع بوده، چهاردهمین مناطق...

12 مهر 1398