تکواندو

تکواندوی بانوان در سراشیبی ناکامی

تیم ملی تکواندوی بانوان در سرآشیبی ناکامی قرار گرفته که کسب بدترین نتیجه در بازی های آسیایی گواه این موضوع است.

6 بهمن 1398

رنکینگ برترین های مسابقات گرنداِسلم اعلام شد، حضور مردانی و هادی پور در جمع برترین های جهان

فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ برترین های گرنداِسلم در سال 2018 را با محاسبه امتیازات کسب شده در رقابت های کسب سهمیه و مسابقات انفرادی خاطرنشان کرد.

7 خرداد 1398