طعم هراسی دلپذیر با گردشگری وحشت

به گزارش سیلور 7، اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که به دنبال هیجان هستند و فیلم های ترسناک و داستان های ماجراجویانه صندلی قابل توجهی در زندگی شما دارد، بد نیست بدانید که مکان های اسرار آمیز زیادی وجود دارد که با حضور در این مکان ها می توانید طعم هراسی دلپذیر را تجربه کنید.

طعم هراسی دلپذیر با گردشگری وحشت

اگر نام های Lizzie Borden یا Count Dracula ترس دلهره آوری دلپذیر به شما بدهد، ممکن است شما بخشی از فرایند رو به رشد باشید که به عنوان جهانگردی ارواح شناخته می شود. خواه به ماوراءالطبیعه اعتقاد داشته باشید یا نه، اینها ماجراهایی هستند که طراحی شده اند و باید به همین ترتیب برداشت شوند. یک حس سرگرم نماینده، یک عالم هیجان و یک تجربه جذاب، این همان چیزی است که شما از همکاری با افرادی مانند لیزی یا کنت کسب خواهید کرد.

دیگران ممکن است شهرت کمتری داشته باشند، اما خانه ها، شهرها یا مکان های استراحت آنها برای هزاران بازدید نماینده بسیار جالب است. یکی از هواداران نویسنده خون آشام آن رایس، نیواورلئان در انتظار است.

البته گفته می شود که هنوز هم برخی از خیابان های لندن تحت تعقیب جک رایپر هستند. تختخواب و صبحانه لیزی بوردن؟ این جایی است که او پدر و مادرش را به قتل رساند و شما می توانید در اتاقی که این رخ داده بخوابید.

تعریف گردشگری ارواح

طبق گفته مولی سوینسون، این نوع گردشگری، شامل هر نوع مسافرت یا اوقات فراغت است که شامل روبرو شدن با ارواح یا یادگیری در خصوص آنها می شود. این شکل از گردشگری سه عنصر اصلی دارد، هتل هایی که به دلیل جرم مهیج به دنبال مهمان می فرایند، شرکت هایی که شکار ارواح و پیاده روی ارواح را ارائه می دهند.

در تعریف دیگر این نوع گردشگری را گشت و گذار در مکان هایی می داند که ارواح دارند، دیدن ارواح، اتاق های ارواح یا هر نوع ماجراجویی ارواح.

گردشگری ارواح، گردشگری ماوراءالطبیعه یا حتی گردشگری خالی از سکنه نیز نامیده می شود، این نوع سفر شما را به مکان هایی می برد که به نوعی تصور می شود که خالی از سکنه است.

تاریخچه گردشگری ارواح

اسکاتلند دارای یک تاریخ عجیب و غریب در رابطه با ارواح است و مسافران، چندین قرن در جستجوی ارواح و ماوراءالطبیعه به دنبال این کشور بوده اند.

طی سال های گذشته این نوع بازدید ارواح و گردشگری وحشت به میزان قابل توجهی محبوبیت پیدا نموده است که گردشگران حاضر به پرداخت هر گونه هزینه برای آن شده اند.

مطمئناً همه ما که در این نوع تورهای ماوراء طبیعی شرکت می کنیم واقعاً انتظار دیدن روح و ارواح از هر نوع دیگری را نداریم اما شما هرگز نمی دانید چه اتفاقی خواهد افتاد.

این می تواند یک کنجکاوی ساده باشد، دیدن مکانی که بسیاری از مردم در خصوص آن صحبت می نمایند (یا زمزمه می نمایند). این نوع تورها می تواند عشق به تاریخ باشد، زیرا بسیاری از این مکان ها دارای اهمیت تاریخی هستند که به قرن ها قبل برمی شود، یا شاید این یک هیجان جویی است، که تمایل به بیرون رفتن از عرف روزمره زندگی به دنیای دیگری که شناخته شده یا شناخته نشده است.

چرایی در گردشگری ارواح

برخی ها تجربه ترس را دوست دارند، با این حال دیگران معتقدند که محبوبیت سفرهای ارواح ممکن است به دلیل علاقه به امور معنوی باشد. هیچ کس دلیل آن را کاملاً نمی داند. اگرچه افزایش تعداد فیلم های ترسناک و ادبیات اشباح ممکن است تا حدودی مقصر باشد، که به روزهای اولیه Ghostbusters ، یا The Amityville Horror، یا The Exorcist بازمی شود.

جنگ تور اشباح با تور شکار ارواح (GHOST TOURISM -VS- GHOST HUNTING)

ممکن است بشنوید که این دو اصطلاح به جای یکدیگر استفاده می شوند اما کاملاً یکسان نیستند. شکار ارواح تعاملی تر از توریسم ارواح است. شما در عوض اینکه به سادگی از مکان های پرحاشیه در یک مقصد بازدید کنید، در واقع به دنبال ارواح می گشت. حتی می توانید خود را به یک کیت شکار ارواح مجهز کنید. بله، چنین چیزی وجود دارد، که قرار است شانس شما برای برقراری ارتباط با یک شبح یا دیدار با آن را افزایش دهد.

تورهای اشباح و تورهای خالی از سکنه یکی از گردشگری های مدرن هستند که در کشور ما به تازگی راه خود را آغاز خواهد نمود.

خواه به ماوراءالطبیعه اعتقاد داشته باشید یا نه، اینها ماجراهایی هستند که طراحی شده اند و باید به همین ترتیب برداشت شوند. یک حس سرگرم نماینده، یک عالم هیجان و یک تجربه جذاب، این همان چیزی است که شما از همکاری با افرادی مانند لیزی یا کنت کسب خواهید کرد.

* گزارش از بابک صوفیانی

اگر نام های Lizzie Borden یا Count Dracula ترس دلهره آوری دلپذیر به شما بدهد، ممکن است شما بخشی از فرایند رو به رشد باشید که به عنوان جهانگردی ارواح شناخته می شود. خواه به ماوراءالطبیعه اعتقاد داشته باشید یا نه، اینها ماجراهایی هستند که طراحی شده اند و باید به همین ترتیب برداشت شوند. یک حس سرگرم نماینده، یک عالم هیجان و یک تجربه جذاب، این همان چیزی است که شما از همکاری با افرادی مانند لیزی یا کنت کسب خواهید کرد.

دیگران ممکن است شهرت کمتری داشته باشند، اما خانه ها، شهرها یا مکان های استراحت آنها برای هزاران بازدید نماینده بسیار جالب است. یکی از هواداران نویسنده خون آشام آن رایس، نیواورلئان در انتظار است.

البته گفته می شود که هنوز هم برخی از خیابان های لندن تحت تعقیب جک رایپر هستند. تختخواب و صبحانه لیزی بوردن؟ این جایی است که او پدر و مادرش را به قتل رساند و شما می توانید در اتاقی که این رخ داده بخوابید.

تعریف گردشگری ارواح

طبق گفته مولی سوینسون، این نوع گردشگری، شامل هر نوع مسافرت یا اوقات فراغت است که شامل روبرو شدن با ارواح یا یادگیری در خصوص آنها می شود. این شکل از گردشگری سه عنصر اصلی دارد، هتل هایی که به دلیل جرم مهیج به دنبال مهمان می فرایند، شرکت هایی که شکار ارواح و پیاده روی ارواح را ارائه می دهند.

در تعریف دیگر این نوع گردشگری را گشت و گذار در مکان هایی می داند که ارواح دارند، دیدن ارواح، اتاق های ارواح یا هر نوع ماجراجویی ارواح.

گردشگری ارواح، گردشگری ماوراءالطبیعه یا حتی گردشگری خالی از سکنه نیز نامیده می شود، این نوع سفر شما را به مکان هایی می برد که به نوعی تصور می شود که خالی از سکنه است.

تاریخچه گردشگری ارواح

اسکاتلند دارای یک تاریخ عجیب و غریب در رابطه با ارواح است و مسافران، چندین قرن در جستجوی ارواح و ماوراءالطبیعه به دنبال این کشور بوده اند.

طی سال های گذشته این نوع بازدید ارواح و گردشگری وحشت به میزان قابل توجهی محبوبیت پیدا نموده است که گردشگران حاضر به پرداخت هر گونه هزینه برای آن شده اند.

مطمئناً همه ما که در این نوع تورهای ماوراء طبیعی شرکت می کنیم واقعاً انتظار دیدن روح و ارواح از هر نوع دیگری را نداریم اما شما هرگز نمی دانید چه اتفاقی خواهد افتاد.

این می تواند یک کنجکاوی ساده باشد، دیدن مکانی که بسیاری از مردم در خصوص آن صحبت می نمایند (یا زمزمه می نمایند). این نوع تورها می تواند عشق به تاریخ باشد، زیرا بسیاری از این مکان ها دارای اهمیت تاریخی هستند که به قرن ها قبل برمی شود، یا شاید این یک هیجان جویی است، که تمایل به بیرون رفتن از عرف روزمره زندگی به دنیای دیگری که شناخته شده یا شناخته نشده است.

چرایی در گردشگری ارواح

برخی ها تجربه ترس را دوست دارند، با این حال دیگران معتقدند که محبوبیت سفرهای ارواح ممکن است به دلیل علاقه به امور معنوی باشد. هیچ کس دلیل آن را کاملاً نمی داند. اگرچه افزایش تعداد فیلم های ترسناک و ادبیات اشباح ممکن است تا حدودی مقصر باشد، که به روزهای اولیه Ghostbusters ، یا The Amityville Horror، یا The Exorcist بازمی شود.

جنگ تور اشباح با تور شکار ارواح (GHOST TOURISM -VS- GHOST HUNTING)

ممکن است بشنوید که این دو اصطلاح به جای یکدیگر استفاده می شوند اما کاملاً یکسان نیستند. شکار ارواح تعاملی تر از توریسم ارواح است. شما در عوض اینکه به سادگی از مکان های پرحاشیه در یک مقصد بازدید کنید، در واقع به دنبال ارواح می گشت. حتی می توانید خود را به یک کیت شکار ارواح مجهز کنید. بله، چنین چیزی وجود دارد، که قرار است شانس شما برای برقراری ارتباط با یک شبح یا دیدار با آن را افزایش دهد.

تورهای اشباح و تورهای خالی از سکنه یکی از گردشگری های مدرن هستند که در کشور ما به تازگی راه خود را آغاز خواهد نمود.

خواه به ماوراءالطبیعه اعتقاد داشته باشید یا نه، اینها ماجراهایی هستند که طراحی شده اند و باید به همین ترتیب برداشت شوند. یک حس سرگرم نماینده، یک عالم هیجان و یک تجربه جذاب، این همان چیزی است که شما از همکاری با افرادی مانند لیزی یا کنت کسب خواهید کرد.

* گزارش از بابک صوفیانی

منبع: توریسم آنلاین
انتشار: 18 دی 1399 بروزرسانی: 18 دی 1399 گردآورنده: silverseven.ir شناسه مطلب: 1412

به "طعم هراسی دلپذیر با گردشگری وحشت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طعم هراسی دلپذیر با گردشگری وحشت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید