کشتی فرنگی

رنگرز: الگوی جدیدی برای برگزاری مسابقات قهرمانی کشور طراحی می گردد

مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی با اشاره به کوشش فدراسیون برای برگزاری مسابقات قهرمانی کشور سال آینده با ساز و کار جدید، گفت: معتقدیم با این کوشش ها، شرایط، مدل و الگوی جدیدی برای برگزاری رقابت های قهرمانی کشور طراحی، پیاده سازی و عملیاتی می گردد.

28 آبان 1398